Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  80904 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 3818 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3894 
WŁADZE GMINY Wójt 19003 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 8409 
WŁADZE GMINY Sekretarz 8524 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 25814 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 22193 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 25503 
GMINA Oświadczenia majątkowe 59307 
GMINA Projekty Uchwał 12598 
GMINA Rejestry 10541 
GMINA Sołectwa 15383 
GMINA Przetargi 170377 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 188065 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 19622 
GMINA Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2703 
GMINA Skargi i wnioski 3049 
GMINA Petycje 6012 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 7759 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 4038 
BUDŻET UCHWAŁY RIO 2485 
PRAWO LOKALNE Statut 11525 
PRAWO LOKALNE Regulamin 11424 
PRAWO LOKALNE Protokoły 36340 
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 4802 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11687 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2023 1935 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2022 2543 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 4656 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 7171 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 8479 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 10889 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 12811 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 10898 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 11114 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 10831 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 14303 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 9935 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 11155 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 11334 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 12100 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 12916 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 13951 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 12255 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 9449 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 10363 
PRAWO LOKALNE Podatki 13192 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 32905 
PRAWO LOKALNE Zbiory danych przestrzennych 1346 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 11532 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 11524 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 5274 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 5366 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 5238 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 5590 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 5419 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 6822 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 5713 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 5111 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 5204 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 5274 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 5123 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 5400 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 5218 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 5492 
GOSPODARKA Adresy 8438 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 10760 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11440 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 10000 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 10159 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 8367 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 8846 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 9293 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 8090 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 8408 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 8037 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 6008 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 3022 
MOJA SPRAWA Oświata 2888 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 3791 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 7716 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 4877 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 4092 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 3447 
WYBORY Wybory Ławników kadencja 2024-2027 735 
WYBORY Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 1356 
WYBORY Wybory uzupełniające ławników-kadencja 2024-2027 436 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 13594 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13662 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 18029 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 21497 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 7844 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 3233 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 20357 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 5008 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 4184 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 45236 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 4300 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 8748 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Procedura i plan kontroli realizacji obowiązków podmiotów wpisanych do RDR 1175 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 4898 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 4216 
SESJE RADY GMINY Linki do nagrań z sesji Rady Gminy Gorzyce 1152 
  Ilość odwiedzin: 80904