Opis projektu modernizacji Placu Targowego

Pierwszym, przeznaczonym do realizacji elementem założenia TECHNICZNY OGRÓD jest modernizacja Placu Targowego.

Przestrzeń ta jest obecnie jednym  najbardziej ożywionych miejsc w Gorzycach. W okalających plac budynkach oraz pawilonach o tymczasowym charakterze zlokalizowano liczne funkcje handlowe. Ich ofertę uzupełniają rozstawiane codziennie stoiska. Koegzystencja tych obiektów zapewnia żywotność placu i umożliwia integrację różnych grup społecznych. W momencie, gdy handlujący na stoiskach opuszczają płytę, plac zmienia się jednak w pustą, niezachęcającą do przebywania przestrzeń.

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni wysokiej jakości, która będzie mogła stać się wizytówką Gorzyc i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscem zarówno w trakcie, jak i po godzinach targowych. Osiągnięcie tego nie może jednak zachwiać obecnego funkcjonowania  placu. Nie chcemy doprowadzić do gentryfikacji (estetyzacji spychającej mniej pożądane elementy poza obszar projektu np. usuwanie nieformalnych stanowisk handlowych), ale stworzyć „przestrzenną maszynę”, która akceptuje i estetyzuje występującą obecnie dynamikę.

G

Głównym tematem stało się przestrzenne zaznaczenie placu i podniesienie jego jakości bez potrzeby ingerencji w otaczającą zabudowę. Tak powstała definiująca plac stalowa loggia. W południowej części stanowi ona podcień pawilonów handlowych, które zyskują tym samym atrakcyjną strefę wejściową jednocześnie uniezależniając jakość przestrzenną placu od fasad stojących za nią budynków. Wschodnia część natomiast jest wolnostojąca i umożliwia handlarzom rozstawianie przy niej stoisk handlowych lub dystrybucję bezpośrednio z zaparkowanych przy niej samochodów.

final2

Projektowany plac jest również zdefiniowany przez posadzkę z płyt betonowych  z nieregularnym ceglanym wzorem. Cegła jest lokalnie wytwarzanym produktem, beton i stal loggi odnosi się natomiast do industrialnej tradycji miejscowości. W środkowej części płaszczyzny posadzki wycięto prostokątne strefy wypełnione żwirem, z biegnącymi przez ich środek rzędami drzew. W dzień handlowy będą one pełnić funkcję alejek obsługujących rozstawione pomiędzy nimi stoiska handlowe. W ten sposób uregulowano i wystrefowano organizację handlu nie zaniżając jakości przestrzeni.

We wschodniej części placu, w miejscu gdzie zaczyna się oś TECHNICZNEGO OGRODU, umieszczono betonowe meble miejskie, które umożliwią chwilę odpoczynku kupującym, po godzinach handlu natomiast zapewnią żywotność przestrzeni oraz nadadzą jej „ludzki wymiar”.

2

3

Wizualizacja Plac Handlowy

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress